SISTEK.CZ       
Úterý - 19.10.2021    

Aktualizace stránek: 5. 9. 2021 11:00

Karel Šístek / technik IT, Litvínov - Hamr

Počítači se zabývám od r. 1988, profesionálně od roku 1995. Hlavní náplní práce je stavba počítačů na zakázku, servis osobních počítačů a notebooků a tvorba a údržba internetových stránek, vesměs pro jednotlivce nebo malé firmy. Dále práce v kancelářských a grafických aplikacích.

Poskytuji služby:

 • servis PC a notebooků
 • instalace, reinstalace a údržba systému Windows a běžných aplikací
 • tvorba internetových stránek
 • práce v Excelu, Wordu
 • a další...


Reference - ukázky stránek

Osobní stránky

SSK 0294 Meziboří

1. MESSVZ 1971

Praktický lékař

Dadulka

Krby Most

Elektra Čerňanský

Přejděte na Windows 10

Operační systém Windows 10 zajistí bezpečný chod vámi používaných aplikací. Stále ještě používáte starší operační systémy (Windows 7, 8, 8.1, Vista...) a potřebujete s přechodem na Windows 10 pomoci, protože si sami na tuto operaci netroufáte? Kontaktujte mne a domluvíme vše potřebné pro hladký přechod ze staršího systému na aktuální systém Windows 10.

 

Blíží se Windows 11

Blíží se uvedení systému Windows 11. Nesplňuje-li vaše zařízení hardwarové nároky pro běh systému Windows 11, zůstává systém Windows 10 pro nejbližší roky rozumnou variantou, jak vaše zařízení udržet v bezpečném provozu.

Opravy počítačů během trvání opatření proti šíření koronaviru
Aktualizace: 4. 7. 2021

 • Připravte si stručný, pokud možno přesný popis problému, případně okolností, které ke vzniku problému vedly, co mu předcházelo.
 • Kontaktujte mne telefonicky nebo e-mailem, domluvíme další postup:
   hardwarové problémy - domluvíme předání počítače / notebooku k opravě,
   softwarové problémy - čištění systému, instalace sw, apod. - pokud to bude možné, vyřešíme je přes vzdálenou správu; pokud nebude vzdálená správa možná, platí totéž, co pro hardwarové problémy.
 • Do odvolání je přítomnost zákazníka možná jen v počtu 1 osoba na dobu nezbytnou k předání a převzetí počítače, za předpokladu, že i zákazník použije ochranný prostředek dýchacích cest (nosu a úst - respirátor FFP2), desinfekci rukou (nebo jejich umytí teplou vodou a mýdlem) a bude dodržovat odstup 2 m, přičemž je vyžadováno doložení (viz Covid portál), že:
  1. zákazník v posledních 6 měsících prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 (nestačí, že se zákazník domnívá, že onemocnění prodělal),
  2. nebo
  3. zákazník má nejméně před 14 dny ukončené dvoudávkové očkování proti onemocnění covid-19 a od očkování neuběhlo více než 9 měsíců,
  4. nebo
  5. zákazník byl nejméně před 14 dny očkován očkovací látkou s jednodávkovým očkovacím schématem (aktuálně jen vakcína Janssen) a od očkování neuběhlo více než 9 měsíců,
  6. nebo
  7. zákazník absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  8. nebo
  9. zákazník absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  jinak lze převzít nebo předat počítač pouze před vstupem do domu.
 • Máte-li však kterýkoliv příznak akutního respiračního onemocnění (rýmu, teplotu, kašel...), nebo jste byli v posledních 14 dnech v kontaktu s člověkem s onemocněním covid-19 nebo jste v karanténě nebo izolaci, odložte předání nebo převzetí počítače na dobu, kdy žádné příznaky mít nebudete nebo bude vaše karanténa či izolace ukončena.
 • Neprovádím opravy u zákazníka - vždy, není-li možné problém vyřešit vzdáleným přístupem, je nutné počítač k opravě předat v místě mého sídla.

Doporučení

 • Před předáním počítače k provedení servisních úkonů si zazálohujte svá důležitá data.
 • Pokud si nevíte se zálohováním rady, požádejte mne o zazálohování vašich důležitých dat. Je-li to možné, přineste si za tím účelem váš externí disk nebo dostatečně velký USB flash disk. Zálohování je zpoplatněno dle vynaloženého času.
 • Notebook k servisním úkonům vždy předávejte včetně síťového napájecího adaptéru!

Aktuality

 • Máte-li kterýkoliv příznak akutního respiračního onemocnění (rýmu, teplotu, kašel...), odložte předání nebo převzetí počítače na dobu, kdy žádné příznaky mít nebudete.

 IČ: 13356852    Karel Šístek, Čsl. armády 214, 435 42 Litvínov 8 - Hamr
 Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě!
 +420 776 67 99 13 (Po - Pá, 9 - 17 hod.)

Kontakty jsou publikovány výhradně pro zákazníky a obchodní partnery a nejsou určeny pro zasílání nevyžádaných nabídek! Nepřijímám nevyžádaná obchodní a reklamní sdělení a neposkytuji e-mailové poradenství! Nepřijímám hovory z anonymních čísel a mimo dobu uvedenou v kontaktech. Děkuji za pochopení.

Autor: Karel Šístek, s využitím w3Schools.com a Publicdomainvectors.org (c) 2019 - 2021