SISTEK.CZ       
Úterý - 19.10.2021    

Aktualizace stránek: 5. 9. 2021 11:00

Opravy počítačů během trvání opatření proti šíření koronaviru
Aktualizace: 4. 7. 2021

 • Připravte si stručný, pokud možno přesný popis problému, případně okolností, které ke vzniku problému vedly, co mu předcházelo.
 • Kontaktujte mne telefonicky nebo e-mailem, domluvíme další postup:
   hardwarové problémy - domluvíme předání počítače / notebooku k opravě,
   softwarové problémy - čištění systému, instalace sw, apod. - pokud to bude možné, vyřešíme je přes vzdálenou správu; pokud nebude vzdálená správa možná, platí totéž, co pro hardwarové problémy.
 • Do odvolání je přítomnost zákazníka možná jen v počtu 1 osoba na dobu nezbytnou k předání a převzetí počítače, za předpokladu, že i zákazník použije ochranný prostředek dýchacích cest (nosu a úst - respirátor FFP2), desinfekci rukou (nebo jejich umytí teplou vodou a mýdlem) a bude dodržovat odstup 2 m, přičemž je vyžadováno doložení (viz Covid portál), že:
  1. zákazník v posledních 6 měsících prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 (nestačí, že se zákazník domnívá, že onemocnění prodělal),
  2. nebo
  3. zákazník má nejméně před 14 dny ukončené dvoudávkové očkování proti onemocnění covid-19 a od očkování neuběhlo více než 9 měsíců,
  4. nebo
  5. zákazník byl nejméně před 14 dny očkován očkovací látkou s jednodávkovým očkovacím schématem (aktuálně jen vakcína Janssen) a od očkování neuběhlo více než 9 měsíců,
  6. nebo
  7. zákazník absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  8. nebo
  9. zákazník absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  jinak lze převzít nebo předat počítač pouze před vstupem do domu.
 • Máte-li však kterýkoliv příznak akutního respiračního onemocnění (rýmu, teplotu, kašel...), nebo jste byli v posledních 14 dnech v kontaktu s člověkem s onemocněním covid-19 nebo jste v karanténě nebo izolaci, odložte předání nebo převzetí počítače na dobu, kdy žádné příznaky mít nebudete nebo bude vaše karanténa či izolace ukončena.
 • Neprovádím opravy u zákazníka - vždy, není-li možné problém vyřešit vzdáleným přístupem, je nutné počítač k opravě předat v místě mého sídla.

TIPY

Přejděte na Windows 10

Operační systém Windows 10 zajistí bezpečný chod vámi používaných aplikací. Stále ještě používáte starší operační systémy (Windows 7, 8, 8.1, Vista...) a potřebujete s přechodem na Windows 10 pomoci, protože si sami na tuto operaci netroufáte? Kontaktujte mne a domluvíme vše potřebné pro hladký přechod ze staršího systému na aktuální systém Windows 10.

 

Blíží se Windows 11

Blíží se uvedení systému Windows 11. Nesplňuje-li vaše zařízení hardwarové nároky pro běh systému Windows 11, zůstává systém Windows 10 pro nejbližší roky rozumnou variantou, jak vaše zařízení udržet v bezpečném provozu.

Nahraďte klasický disk SSD

Starší počítače, ale i mnohé nové, používají pro operační systém a ukládání data obvykle pevný disk s rotujícími plotnami - HDD. Nahradíme-li klasický HDD polovodičovým - tedy SSD, získáme hned dvě citelné výhody:

 • řádově rychlejší přístup k uloženým datům (namísto desítek ms u HDD jen mikrosekundy u SSD)
 • několikanásobně vyšší datové toky

Vdechněte staršímu počítači nový život.


 IČ: 13356852    Karel Šístek, Čsl. armády 214, 435 42 Litvínov 8 - Hamr
 Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě!
 +420 776 67 99 13 (Po - Pá, 9 - 17 hod.)

Kontakty jsou publikovány výhradně pro zákazníky a obchodní partnery a nejsou určeny pro zasílání nevyžádaných nabídek! Nepřijímám nevyžádaná obchodní a reklamní sdělení a neposkytuji e-mailové poradenství! Nepřijímám hovory z anonymních čísel a mimo dobu uvedenou v kontaktech. Děkuji za pochopení.

Autor: Karel Šístek, s využitím w3Schools.com a Publicdomainvectors.org (c) 2019 - 2021