SISTEK.CZ       
Úterý - 19.10.2021    

Aktualizace stránek: 5. 9. 2021 11:00

Ceník poskytovaných služeb

 • Platnost ceníku služeb: od 1. 7. 2019 do vydání nového ceníku
 • Z důvodu časové a materiální náročnosti poskytuji služby přednostně v sídle poskytovatele služby.
 • Základní ceny služeb jsou platné při provedení prací v sídle poskytovatele služby a v jeho obvyklé pracovní době (po-pá, 9-17 hod.).
 • Provedení práce u zákazníka je možné pouze ve vyjímečných případech a po předchozí domluvě a může v takovém případě být zákazníkovi účtován příplatek 25% k základní ceně služby.
 • V případě požadavku na provedení služby mimo obvyklou pracovní dobu poskytovatele služby může být účtován příplatek 20% k základní ceně služby, v neděli nebo ve svátek 40%.
 • Není-li uvedeno jinak, jsou ceny vždy uvedeny bez materiálu a cena materiálu, náhradních dílů nebo softwaru bude připočtena.
 • Ve specifických případech lze sjednat individuální cenu služby.

Kód - Základní sazby za služby - HW a SW

Sazba  / Jedn.

10100 - Základní servis hardwaru a softwaru

300 Kč / hod

10110 - Montážní a demontážní práce, čištění hardwaru

300 Kč / hod

10120 - Údržba systému, softwarová údržba

300 Kč / hod

10130 - Základní instalace operačního systému

 • Uvedená cena je za čistou instalaci systému. Je-li potřeba před instalací systému např. odstranit hardwarový problém, vyměnit pevný disk, zálohovat data, apod., nebo je-li požadována instalace dalšího softwaru nad rámec základního rozsahu instalace operačního systému, instalace ovladačů k extrením periferiím, bude k ceně základní instalace operačního systému připočtena cena dle příslušných položek ceníku a rozsahu provedených prací!

700 Kč / ks

10140 - Instalace programů

300 Kč / hod

10150 - Instalace programů, vyžadující speciální znalosti nebo postupy

500 Kč / hod

10160 - Vzdálená pomoc

400 Kč / hod

10170 - Odvirování počítače

500 Kč / hod

10180 - Zálohování uživatelských souborů (dat)

300 Kč / hod

10190 - Záchrana dat z disku s havarovaným systémem

500 Kč / hod

10200 - Záchrana uživatelských dat z poškozeného disku

750 Kč / hod

10210 - Výměna pevného disku v notebooku - typ 1 (šachta)

150 Kč / ks

10220 - Výměna pevného disku v notebooku - typ 2 (vyžadující demontáž šasí)

500 Kč / ks

10230 - Přesun obsahu pevného disku na nový disk

300 Kč / hod

10240 - Výměna zobrazovacího panelu v notebooku

700 Kč / ks

10250 - Výměna lepeného zobrazovacího panelu

900 Kč / ks

Kód - Základní sazby - internetové stránky

Sazba  / Jedn.

10300 - Tvorba internetových stránek, jejich údržba, úpravy a aktualizace

 • Ceny za vytvoření stránek jsou závislé na náročnosti projektu a na čase, který je mu nutno věnovat. Jsou sjednávány individuálně, přičemž základem je hodinová sazba dle ceníku za tvorbu internetových stránek. Rádi Vám poskytneme bližší informace po konzultaci o požadovaném rozsahu a náročnosti stránek.

300 Kč / hod

10310 - Zprostředkování domény a webhostingu a umístění stránek k webhostingovému partnerovi

 • Uvedená cena neobsahuje poplatky webhostingovému partnerovi a platby za doménu!

500 Kč / ks

Kód - Základní sazby - ostatní služby

Sazba  / Jedn.

10410 - Skenování ploché předlohy do souboru, 1 strana, max. formát A4

5 Kč / ks

10420 - Vypálení souborů na optický nosič (CD nebo DVD), včetně ceny média

100 Kč / ks

10430 - Úpravy dokumentů doc, docx, převody do pdf, úpravy fotografií, apod.

300 Kč / hod

10440 - Tisk čb. dokumentu A4 - jednostranně

5 Kč / ks

10450 - Tisk čb. dokumentu A4 - oboustranně

9 Kč / ks

10460 - Práce ve Wordu

300 Kč / hod

10470 - Práce v Excelu

500 Kč / hod

Kód - Náhrady

Sazba  / Jedn.

10500 - Náhrada za čas technika na cestě

200 Kč / hod

Přejděte na Windows 10

Operační systém Windows 10 zajistí bezpečný chod vámi používaných aplikací. Stále ještě používáte starší operační systémy (Windows 7, 8, 8.1, Vista...) a potřebujete s přechodem na Windows 10 pomoci, protože si sami na tuto operaci netroufáte? Kontaktujte mne a domluvíme vše potřebné pro hladký přechod ze staršího systému na aktuální systém Windows 10.

Blíží se Windows 11

Blíží se uvedení systému Windows 11. Nesplňuje-li vaše zařízení hardwarové nároky pro běh systému Windows 11, zůstává systém Windows 10 pro nejbližší roky rozumnou variantou, jak vaše zařízení udržet v bezpečném provozu.

Opravy počítačů během trvání opatření proti šíření koronaviru
Aktualizace: 4. 7. 2021

 • Připravte si stručný, pokud možno přesný popis problému, případně okolností, které ke vzniku problému vedly, co mu předcházelo.
 • Kontaktujte mne telefonicky nebo e-mailem, domluvíme další postup:
   hardwarové problémy - domluvíme předání počítače / notebooku k opravě,
   softwarové problémy - čištění systému, instalace sw, apod. - pokud to bude možné, vyřešíme je přes vzdálenou správu; pokud nebude vzdálená správa možná, platí totéž, co pro hardwarové problémy.
 • Do odvolání je přítomnost zákazníka možná jen v počtu 1 osoba na dobu nezbytnou k předání a převzetí počítače, za předpokladu, že i zákazník použije ochranný prostředek dýchacích cest (nosu a úst - respirátor FFP2), desinfekci rukou (nebo jejich umytí teplou vodou a mýdlem) a bude dodržovat odstup 2 m, přičemž je vyžadováno doložení (viz Covid portál), že:
  1. zákazník v posledních 6 měsících prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 (nestačí, že se zákazník domnívá, že onemocnění prodělal),
  2. nebo
  3. zákazník má nejméně před 14 dny ukončené dvoudávkové očkování proti onemocnění covid-19 a od očkování neuběhlo více než 9 měsíců,
  4. nebo
  5. zákazník byl nejméně před 14 dny očkován očkovací látkou s jednodávkovým očkovacím schématem (aktuálně jen vakcína Janssen) a od očkování neuběhlo více než 9 měsíců,
  6. nebo
  7. zákazník absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  8. nebo
  9. zákazník absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  jinak lze převzít nebo předat počítač pouze před vstupem do domu.
 • Máte-li však kterýkoliv příznak akutního respiračního onemocnění (rýmu, teplotu, kašel...), nebo jste byli v posledních 14 dnech v kontaktu s člověkem s onemocněním covid-19 nebo jste v karanténě nebo izolaci, odložte předání nebo převzetí počítače na dobu, kdy žádné příznaky mít nebudete nebo bude vaše karanténa či izolace ukončena.
 • Neprovádím opravy u zákazníka - vždy, není-li možné problém vyřešit vzdáleným přístupem, je nutné počítač k opravě předat v místě mého sídla.

Doporučení

 • Před předáním počítače k provedení servisních úkonů si zazálohujte svá důležitá data.
 • Pokud si nevíte se zálohováním rady, požádejte mne o zazálohování vašich důležitých dat. Je-li to možné, přineste si za tím účelem váš externí disk nebo dostatečně velký USB flash disk. Zálohování je zpoplatněno dle vynaloženého času.
 • Notebook k servisním úkonům vždy předávejte včetně síťového napájecího adaptéru!

Aktuality

 • Máte-li kterýkoliv příznak akutního respiračního onemocnění (rýmu, teplotu, kašel...), odložte předání nebo převzetí počítače na dobu, kdy žádné příznaky mít nebudete.

 IČ: 13356852    Karel Šístek, Čsl. armády 214, 435 42 Litvínov 8 - Hamr
 Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě!
 +420 776 67 99 13 (Po - Pá, 9 - 17 hod.)

Kontakty jsou publikovány výhradně pro zákazníky a obchodní partnery a nejsou určeny pro zasílání nevyžádaných nabídek! Nepřijímám nevyžádaná obchodní a reklamní sdělení a neposkytuji e-mailové poradenství! Nepřijímám hovory z anonymních čísel a mimo dobu uvedenou v kontaktech. Děkuji za pochopení.

Autor: Karel Šístek, s využitím w3Schools.com a Publicdomainvectors.org (c) 2019 - 2021