SISTEK.CZ       
Čtvrtek - 28.09.2023    

Aktualizace stránek: 16. 7. 2023 12:00

Ceník poskytovaných služeb

 • Platnost ceníku služeb: od 6. 9. 2021 do 31. 12. 2021.
 • Z důvodu časové a materiální náročnosti poskytuji služby přednostně v sídle poskytovatele služby.
 • Základní ceny služeb jsou platné při provedení prací v sídle poskytovatele služby a v jeho obvyklé pracovní době (po-pá, 9-17 hod.).
 • Provedení práce u zákazníka je možné pouze ve výjimečných případech a po předchozí domluvě a může v takovém případě být zákazníkovi účtován příplatek 25% k základní ceně služby.
 • V případě požadavku na provedení služby mimo obvyklou pracovní dobu poskytovatele služby může být účtován příplatek 20% k základní ceně služby, v neděli nebo ve svátek 40%.
 • Není-li uvedeno jinak, jsou ceny vždy uvedeny bez materiálu a cena materiálu, náhradních dílů nebo softwaru bude připočtena.
 • Ve specifických případech lze sjednat individuální cenu služby.
 • Příklady výpočtu výsledné ceny jsou uvedeny pod ceníkem.

Kód Služba

Sazba  / Jedn.

10100 - Základní servis hardwaru a softwaru

 • Například: zjišťování závady, údržba a čištění systému, instalace softwaru, zálohování uživatelských dat, výměna dílů, montážní a demontážní práce, apod.

300 Kč / hod

10130 - Základní instalace operačního systému

 • Uvedená cena je za čistou instalaci systému. Nezahrnuje cenu licence systému. Nezahrnuje další souvisící práce. Je-li potřeba před instalací systému např. odstranit hardwarový problém, vyměnit pevný disk, zálohovat data, apod., nebo je-li požadována instalace dalšího softwaru nad rámec základního rozsahu instalace operačního systému, instalace ovladačů k externím periferiím, bude k ceně základní instalace operačního systému připočtena cena dle příslušných položek ceníku a rozsahu provedených prací!

700 Kč / ks

10160 - Vzdálená pomoc

400 Kč / hod

10170 - Odvirování počítače

500 Kč / hod

10240 - Výměna zobrazovacího panelu v notebooku

700 Kč / ks

10250 - Výměna lepeného zobrazovacího panelu

900 Kč / ks

10500 - Náhrada za čas technika na cestě

200 Kč / hod

10300 - Tvorba internetových stránek, jejich údržba, úpravy a aktualizace

 • Ceny za vytvoření stránek jsou závislé na náročnosti projektu a na čase, který je mu nutno věnovat. Jsou sjednávány individuálně, přičemž základem je hodinová sazba dle ceníku za tvorbu internetových stránek. Rádi Vám poskytneme bližší informace po konzultaci o požadovaném rozsahu a náročnosti stránek.

300 Kč / hod

10310 - Zprostředkování domény a webhostingu a umístění stránek k webhostingovému partnerovi

 • Uvedená cena neobsahuje poplatky webhostingovému partnerovi a platby za doménu!

500 Kč / ks

10410 - Skenování ploché předlohy do souboru, 1 strana, max. formát A4

5 Kč / ks

10420 - Vypálení souborů na optický nosič (CD nebo DVD), včetně ceny média

100 Kč / ks

10430 - Úpravy dokumentů doc, docx, převody do pdf, úpravy fotografií, apod.

300 Kč / hod

10440 - Tisk čb. dokumentu A4 - jednostranně

5 Kč / ks

10450 - Tisk čb. dokumentu A4 - oboustranně

9 Kč / ks

10460 - Práce ve Wordu

300 Kč / hod

10470 - Práce v Excelu

500 Kč / hod

Příklady účtování práce podle ceníku:

   

Př. 1: Notebook, poškozený systém, požadavek na zálohu uživatelových dat, výměnu klasického disku za SSD a novou instalaci systému:

 • Zjištění závady si vyžadalo čas 30 minut:
  0,5 hod x 300 Kč = 150 Kč
 • Zazálohování dat z původního disku si vyžádalo 2,5 hod:
  2,5 hod x 300 Kč = 750 Kč
 • Výměna disku s částečnou demontáží ntb (náročnost závisí na konstrukci notebooku):
  0,5 hod x 300 Kč = 150 Kč
 • Instalace systému:
  1 ks x 700 Kč = 700 Kč
 • Instalace dalšího softwaru dle požadavku uživatele cca 60 min.:
  1 hod x 300 Kč = 300 Kč
 • Obnova dat z provedené zálohy cca 30 min:
  0,5 hod x 300 Kč = 150 Kč
 • CELKEM: 2200 Kč práce + cena SSD dle vybraného typu

Př. 2: Zákazník zakoupil nový notebook a vyžaduje součinnost s dokončením předinstalace a personifikace systému a další instalaci softwaru, např. free sw nebo ovladačů jeho tiskárny apod.:

 • Na daný požadavek bylo spotřebováno 3 hodiny času:
  3 hod x 300 Kč = 900 Kč
 • CELKEM: 900 Kč práce

Př. 3: Notebook, požadována pouze čistá instalace systému, bez dalších prací, uživatel vlastní klíč k systému (systém byl na notebooku již v minulosti aktivován):

 • Instalace systému Windows 10 Home 64 bit:
  1 ks x 700 Kč = 700 Kč
 • CELKEM: 700 Kč práce

Př. 4: Konzultace a řešení softwarového problému přes vzdálenou správu, neděle:

 • Čas potřebný pro vyřešení problému byl 45 min:
  0,75 hod x 400 Kč = 300 Kč
 • Práce však byla požadována a provedena v neděli, je tedy účtován příplatek 40%:
  300 Kč x 1,4 = 420 Kč
 • CELKEM: 420 Kč práce

Př. 5: Záchrana dat z havarovaného nebo zformátovaného pevného disku:

 • Záchrana obnovitelných dat speciálním softwarem a jejich uložení na jiné bezpečné médium (na zákazníkův externí disk, například) spotřebovala cca 21 hodin:
  21 hod x 300 Kč = 6300 Kč
 • Upozornění: je velmi vhodné, aby uživatel dopředu zvážil, zda zachraňovaná data pro něj mají podstatnou hodnotu, protože záchrana dat z poškozeného disku je vždy časově náročná a nákladná a nelze ani dopředu zaručit, že budou zachráněna všechna data nebo právě ta, která jsou pro zákazníka nejpodstatnější. Většinou nelze ani dobře odhadnout časovou náročnost operace.
 • CELKEM: 6300 Kč práce

Nahraďte HDD SSD

Starší počítače, ale i mnohé nové, používají pro operační systém a ukládání data obvykle pevný disk s rotujícími plotnami - HDD. Nahradíme-li klasický HDD polovodičovým - tedy SSD, získáme hned dvě citelné výhody:

 • řádově rychlejší přístup k uloženým datům (namísto desítek ms u HDD jen mikrosekundy u SSD)
 • několikanásobně vyšší datové toky

Vdechněte staršímu počítači nový život.

Přejděte na Windows 10

Operační systém Windows 10 zajistí bezpečný chod vámi používaných aplikací. Stále ještě používáte starší operační systémy (Windows 7, 8, 8.1, Vista...) a potřebujete s přechodem na Windows 10 pomoci, protože si sami na tuto operaci netroufáte? Kontaktujte mne a domluvíme vše potřebné pro hladký přechod ze staršího systému na aktuální systém Windows 10.

Blíží se Windows 11

Blíží se uvedení systému Windows 11. Nesplňuje-li vaše zařízení hardwarové nároky pro běh systému Windows 11, zůstává systém Windows 10 pro nejbližší roky rozumnou variantou, jak vaše zařízení udržet v bezpečném provozu.

Buďte ohleduplní
Aktualizace: 6. 1. 2023

Máte-li kterýkoliv příznak akutního respiračního onemocnění:

 • Bez ohledu na očkování nebo dříve prodělané onemocnění covid-19 nebo negativní test, máte-li kterýkoliv příznak akutního respiračního onemocnění (rýmu, teplotu, kašel, bolesti svalů...), nebo jste byli v posledních 7 dnech v kontaktu s člověkem s onemocněním covid-19, chřipkou a podobně, nebo jste v karanténě nebo izolaci, odložte předání nebo převzetí počítače na dobu, kdy uplyne alespoň 7 dní od pominutí příznaků nebo od kontaktu s nemocným nebo - v případě karantény či izolace - bude vaše karanténa či izolace ukončena.

Doporučení

 • Před předáním počítače k provedení servisních úkonů si zazálohujte svá důležitá data.
 • Pokud si nevíte se zálohováním rady, požádejte mne o zazálohování vašich důležitých dat. Je-li to možné, přineste si za tím účelem váš externí disk nebo dostatečně velký USB flash disk. Zálohování je zpoplatněno základní sazbou dle vynaloženého času.

 • Notebook k servisním úkonům vždy předávejte včetně síťového napájecího adaptéru!

 IČ: 13356852    Karel Šístek, Čsl. armády 214, 435 42 Litvínov 8 - Hamr
 Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě!
 +420 776 67 99 13 (Po - Pá, 9 - 17 hod.)

Kontakty jsou publikovány výhradně pro zákazníky a obchodní partnery a nejsou určeny pro zasílání nevyžádaných nabídek! Nepřijímám nevyžádaná obchodní a reklamní sdělení a neposkytuji e-mailové poradenství! Nepřijímám hovory z anonymních čísel a mimo dobu uvedenou v kontaktech. Děkuji za pochopení.

Autor: Karel Šístek, s využitím w3Schools.com a Publicdomainvectors.org (c) 2019 - 2023