SISTEK.CZ       
Úterý - 06.06.2023    

Aktualizace stránek: 12. 1. 2023 12:00

Ceník poskytovaných služeb

 • Platnost ceníku služeb: od 1. 1. 2022 do vydání nového ceníku.
 • Z důvodu časové a materiální náročnosti poskytuji služby přednostně v sídle poskytovatele služby.
 • Základní ceny služeb jsou platné při provedení prací v sídle poskytovatele služby a v jeho obvyklé pracovní době (po-pá, 9-17 hod.).
 • Provedení práce u zákazníka je možné pouze ve výjimečných případech a po předchozí domluvě a může v takovém případě být zákazníkovi účtován příplatek 25% k základní ceně služby.
 • V případě požadavku na provedení služby mimo obvyklou pracovní dobu poskytovatele služby může být účtován příplatek 20% k základní ceně služby, v neděli nebo ve svátek 40%.
 • Není-li uvedeno jinak, jsou ceny vždy uvedeny bez materiálu a cena materiálu, náhradních dílů nebo softwaru bude připočtena.
 • Ve specifických případech lze sjednat individuální cenu služby.

Kód Služba

Sazba [Kč]  / Jdn.

10100 - Základní servis hardwaru a softwaru

360 Kč / hod

10130 - Základní instalace operačního systému

 • Uvedená cena je za čistou instalaci systému. Nezahrnuje cenu licence systému. Nezahrnuje další souvisící práce. Je-li potřeba před instalací systému např. odstranit hardwarový problém, vyměnit pevný disk, zálohovat data, apod., nebo je-li požadována instalace dalšího softwaru nad rámec základního rozsahu instalace operačního systému, instalace ovladačů k externím periferiím, bude k ceně základní instalace operačního systému připočtena cena dle příslušných položek ceníku a rozsahu provedených prací!

900 Kč / ks

10140 - Zjištění závady, náročnost do 45 min. (účtováno pouze, pokud není následně provedena oprava u mne)

400 Kč / ks

10145 - Zjištění závady, náročnost nad 45 min. (účtováno pouze, pokud není následně provedena oprava u mne)

600 Kč / ks

10160 - Vzdálená pomoc

480 Kč / hod

10170 - Odvirování počítače

480 Kč / hod

10240 - Výměna zobrazovacího panelu v notebooku

700 Kč / ks

10250 - Výměna lepeného zobrazovacího panelu

900 Kč / ks

10500 - Náhrada za čas technika na cestě

240 Kč / hod

10300 - Tvorba internetových stránek, jejich údržba, úpravy a aktualizace

 • Ceny za vytvoření stránek jsou závislé na náročnosti projektu a na čase, který je mu nutno věnovat. Jsou sjednávány individuálně, přičemž základem je hodinová sazba dle ceníku za tvorbu internetových stránek. Rádi Vám poskytneme bližší informace po konzultaci o požadovaném rozsahu a náročnosti stránek.

360 Kč / hod

10310 - Zprostředkování domény a webhostingu a umístění stránek k webhostingovému partnerovi

 • Uvedená cena neobsahuje poplatky webhostingovému partnerovi a platby za doménu!

500 Kč / ks

10410 - Skenování ploché předlohy do souboru, 1 strana, max. formát A4

5 Kč / ks

10430 - Úpravy dokumentů doc, docx, převody do pdf, apod.

360 Kč / hod

10435 - Úpravy fotografií, apod.

360 Kč / hod

10440 - Tisk čb. dokumentu A4 - jednostranně

5 Kč / ks

10450 - Tisk čb. dokumentu A4 - oboustranně

9 Kč / ks

10460 - Práce ve Wordu

360 Kč / hod

10470 - Práce v Excelu

360 Kč / hod

Nahraďte HDD SSD

Starší počítače, ale i mnohé nové, používají pro operační systém a ukládání data obvykle pevný disk s rotujícími plotnami - HDD. Nahradíme-li klasický HDD polovodičovým - tedy SSD, získáme hned dvě citelné výhody:

 • řádově rychlejší přístup k uloženým datům (namísto desítek ms u HDD jen mikrosekundy u SSD)
 • několikanásobně vyšší datové toky

Vdechněte staršímu počítači nový život.

Přejděte na Windows 10

Operační systém Windows 10 zajistí bezpečný chod vámi používaných aplikací. Stále ještě používáte starší operační systémy (Windows 7, 8, 8.1, Vista...) a potřebujete s přechodem na Windows 10 pomoci, protože si sami na tuto operaci netroufáte? Kontaktujte mne a domluvíme vše potřebné pro hladký přechod ze staršího systému na aktuální systém Windows 10.

Blíží se Windows 11

Blíží se uvedení systému Windows 11. Nesplňuje-li vaše zařízení hardwarové nároky pro běh systému Windows 11, zůstává systém Windows 10 pro nejbližší roky rozumnou variantou, jak vaše zařízení udržet v bezpečném provozu.

Buďte ohleduplní
Aktualizace: 6. 1. 2023

Máte-li kterýkoliv příznak akutního respiračního onemocnění:

 • Bez ohledu na očkování nebo dříve prodělané onemocnění covid-19 nebo negativní test, máte-li kterýkoliv příznak akutního respiračního onemocnění (rýmu, teplotu, kašel, bolesti svalů...), nebo jste byli v posledních 7 dnech v kontaktu s člověkem s onemocněním covid-19, chřipkou a podobně, nebo jste v karanténě nebo izolaci, odložte předání nebo převzetí počítače na dobu, kdy uplyne alespoň 7 dní od pominutí příznaků nebo od kontaktu s nemocným nebo - v případě karantény či izolace - bude vaše karanténa či izolace ukončena.

Doporučení

 • Před předáním počítače k provedení servisních úkonů si zazálohujte svá důležitá data.
 • Pokud si nevíte se zálohováním rady, požádejte mne o zazálohování vašich důležitých dat. Je-li to možné, přineste si za tím účelem váš externí disk nebo dostatečně velký USB flash disk. Zálohování je zpoplatněno základní sazbou dle vynaloženého času.

 • Notebook k servisním úkonům vždy předávejte včetně síťového napájecího adaptéru!

 IČ: 13356852    Karel Šístek, Čsl. armády 214, 435 42 Litvínov 8 - Hamr
 Osobní návštěvy jsou možné pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě!
 +420 776 67 99 13 (Po - Pá, 9 - 17 hod.)

Kontakty jsou publikovány výhradně pro zákazníky a obchodní partnery a nejsou určeny pro zasílání nevyžádaných nabídek! Nepřijímám nevyžádaná obchodní a reklamní sdělení a neposkytuji e-mailové poradenství! Nepřijímám hovory z anonymních čísel a mimo dobu uvedenou v kontaktech. Děkuji za pochopení.

Autor: Karel Šístek, s využitím w3Schools.com a Publicdomainvectors.org (c) 2019 - 2023